Pionýrská skupina Boskovice

Zájmové sdružení Pionýři vzniklo zaregistrováním u Ministerstva vnitra dne 4.7.1990. V srnu téhož roku byla na shromáždění vedoucích založena i pionýrská skupina Boskovice.                                                                    Po zaniklé PO SSM jsme převzali drobný inventář a stanovou základnu. Od MěÚ Boskovice jsme dostali společně s místními skauty klubovny v domku na Úzké ulici.Ty jsme využívali do konce roku 1998. Po prodeji tohoto domu jsme se přestěhovali do montované stavby na náměstí 9.května. Ta sloužila jako školní družina.MěÚ Boskovice tam pro naší PS nechal instalovat plynové topení,pronajal nám i betonovou garáž  kde máme dílnu na drobné úpravy táborového materiálu.Byly pro nás zakoupeny i dvě mobilní buňky pro uložení Táborového materiálu. Další sklad tentokrát starý stánek slouží na uskladnění materiálu na drobnou výrobu. Všechny prostory užíváme pouze za provozní náklady, za což patří MěÚ Boskovice velký dík.                                                                                                              Naše PS má v současné době ± 40 řádně registrovaných členů.Kromě pravidelných schůzek oddílů, podporuje naše PS celou řadu akcí určených jak pro naše členy tak pro širokou veřejnost neboť jsme organizací otevřenou navenek.                                                                                                                                                                                    Příkladem je tradiční lednová akce pro hendikepované, jarní pochod Melkovská 16, Den dětí, Víkendovky, Letní tábory a mnoho dalšího.Na PS jsou v současné době v činnosti dva oddíly a to ,,Čtyřlístek“ a nově založený oddíl ,,Labyrint“.V plánu je i oddíl pro předškolní a malé děti.V oblasti vzdělávání posíláme naše členy na kurzy pro začínající vedoucí a instruktory.                                                        To je jen malý souhrn o práci naší PS Boskovice. Na naše akce jsou srdečně zváni všichni kdo mají porozumění pro nejmladší generaci.                                                                                                                                      Na případné nové členy se velice těšíme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Za PS Baklík Marián.